נוסח העצומה למען ילדי השילוב

לכבוד
חבר הכנסת נפתלי בנט,
שר החינוך

שלום רב

הנדון: מחאה נגד הרפורמה בחינוך המיוחד המדירה תלמידים עם מוגבלות ממערכת החינוך הכללית

אנו תושבי מדינת ישראל, תלמידים עם מוגבלות ותלמידים ללא מוגבלות, בני משפחה לתלמידים עם מוגבלות ובני משפחה לתלמידים ללא מוגבלות ותושבים בעלי תודעה אזרחית שהחינוך באמת יקר וחשוב להם, מוחים בתוקף על קידום רפורמה בחינוך המיוחד הפוגעת נואשות בזכות של תלמידים עם מוגבלות ללמוד יחד עם חבריהם לבניין, לשכונה, לקהילה ומדירה אותם מהחברה למסגרות נפרדות.

אנו קוראים לך לעצור מהלך זה שנעשה בחשאי ללא שיתוף של תלמידים, הורים, ארגונים, אנשי אקדמיה, אנשי חינוך ואפילו משרדי ממשלה!

אנו מאמינים שמקומם של כל התלמידים בבית הספר השכונתי/האזורי, על אף שונותם, ודווקא בשל שונותם.

אנו מאמינים שלכל תלמיד יש צרכים שונים והמערכת מחויבת לתת להם מענים כדי לאפשר לכל התלמידים להתפתח, להתקדם וללמוד.

זהו ללא ספק אתגר, אבל זוהי מהות החינוך וזוהי חובתה של המערכת. כך בנוגע לכל תלמיד וכך בנוגע לתלמידים המוגדרים כתלמידים עם צרכים מיוחדים.

כבר כיום ניתנים תקציבים שונים למסגרות חינוך נפרדות ולבתי הספר ה"רגילים" – ותלמידים עם מוגבלות נאלצים לעזוב את בתי הספר ולעבור למסגרת נפרדת כדי לקבל שירותים אותם הם חייבים מחמת המוגבלות.

כבר כיום הורים היודעים שלילד שלהם לא יהיו מענים בחופשות, הסעות, סייעות אישיות, שעות טיפול מספיקות ועוד שירותים הניתנים רק במסגרות נפרדות – משלמים מכספם עבור כל השירותים הללו אם הם רוצים שילוב או נאלצים לשלוח את הילד שלהם לבית ספר נפרד של חינוך מיוחד.

למרות פגיעה קשה זו בזכותם של תלמידים להיות משולבים, הצעת החוק לא רק שאינה עושה דבר כדי לתקנה, היא נותנת הכשר להפליה, ומתמרצת הורים לבחור עבור ילדיהם בחינוך מופרד!

מצב זה אין לקבל. שילוב לא שייך רק לעשירים ולא שייך רק למי שנולד להורה שמאמין בזה בכל מאודו. שילוב צריך להיות נחלת כולם – כלל התלמידים בבית הספר, ההורים והחברה הכולה.

במהלך השנים האחרונות משרד החינוך חינך את תלמידי ישראל ש"האחר הוא אני", שצריך להיות סובלני, שצריך לקבל את ה"שונה", ועוד מילים יפות מעין אלו, אבל בחינוך, מי כמוך יודע,  לא די בסיסמאות- צריך ליצוק לתוכן תוכן ולתת דוגמא אישית.

אז הגיע העת ליישם את המילים – לא ללמוד על האחר אלא ללמוד עם האחר. 

הגיע העת שתלמיד שזקוק לשירותים כדי ללמוד עם כולם, יקבל את אותם שירותים גם במסגרת של כולם. התקציב צריך "ללכת" אחרי הילד – החובה לתת יחס שווה מחייבת זאת, החובה לתת שוויון הזדמנויות מחייבת זאת, החובה של המערכת להכיל את כולם ולא להפריד עוד מחייבת זאת. שאם לא כן, תלמידים ימשיכו להיות נפרדים, ואתם תמשיכו ללמד את כולם עליהם.

כמי שעומד בראש משרד החינוך, כשר של כל התלמידים, אינך יכול עוד להדיר קבוצה גדולה של תלמידים אך ורק בשל היותם עם מוגבלות, עשה רפורמה אמיתית, ודאג שלא יהיה תלמיד אחד שירצה ללמוד עם כולם ולא יוכל. זוהי רפורמה אמיתית, רצויה ומחויבת – הן משפטית והן מוסרית.

בכבוד רב באנו על החתום,

ארגון בזכות

גלילה לראש העמוד
דילוג לתוכן